Bijzondere vondsten

Een groot deel van onze kennis van de geschiedenis hebben we te danken aan archeologen. Zij zoeken naar materiële resten uit het verleden, die zij vervolgens bestuderen. Archeologen graven alleen maar op als de archeologische resten in de bodem dreigen te verdwijnen door bouwactiviteiten zoals wegenbouw, spooraanleg en stadsuitbreidingen. Soms zijn hun vondsten zo bijzonder, dat zij daarmee de media halen.