Een aantrekkelijk gebied

Tweeduizend jaar geleden bevond zich binnen de grenzen van het huidige Nijmegen de belangrijkste Romeinse legerplaats én de grootste stad van Nederland. Het was een aantrekkelijk gebied voor de Romeinen. Vanaf de hoger gelegen gronden hadden de soldaten zicht op eventueel naderend onheil, terwijl de lager gelegen delen goede landbouwgrond boden. De aanwezigheid van de Waal maakte bovendien handel en verkeer mogelijk, ook toen al van levensbelang voor de ontwikkeling van een stad.