Dankzij alle gravers is Nijmegen graaft! een groot succes geworden. Het project is nu afgelopen.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

GRAVEN & ONDERZOEKEN

Zelf op zoek naar voorwerpen uit het verleden van de oudste stad van Nederland, dat is de kern van Nijmegen graaft! De gemeente Nijmegen nodigt iedereen uit deel te nemen aan een archeologische opgraving in het Waalfront. Precies op de plek waar tweeduizend jaar geleden een Romeinse tempel stond, gaat tussen 14 april en 18 mei de schop in de grond. In diezelfde periode verzorgen historici en archeologen in het nabijgelegen Honigcomplex lezingen en demonstraties over de geschiedenis van Romeins Nijmegen en het vak archeologie. Let op: de tickets voor de opgravingsput zijn uitverkocht.

EEN BIJZONDERE LOCATIE

Rond het jaar honderd bouwden de Romeinen de nederzetting Ulpia Noviomagus. Van de bebouwing van deze stad zijn verschillende delen opgegraven, zoals de tempels bij het Maasplein en, iets verderop, aan de huidige Waalbandijk, een openbaar badhuis. Ook zijn delen van de stadsmuur, resten van pottenbakkersovens en grafvelden ontdekt. Uit een eerdere opgraving weten we dat er in de buurt van het badhuis waarschijnlijk nòg een tempel stond. Naar nu blijkt, was dat inderdaad het geval: tijdens de eerste dagen van Nijmegen graaft! is voldoende materiaal gevonden om die vermoedens te bevestigen.

ZICHTBAAR & VOELBAAR

Met Nijmegen graaft! wil de gemeente Nijmegen de geschiedenis van de stad op een toegankelijke manier voor iedereen zichtbaar en voelbaar te maken. Letterlijk, want nergens komt het verleden dichterbij dan in de opgravingsput! Tegelijkertijd biedt het project een inkijkje in het vak van archeologie, dat onmisbaar is voor het vergaren van historische kennis. Naast de archeologen van de gemeente werken ook de Vereniging van vrijwilligers in archeologie en Museum Het Valkhof mee aan het project. Speciale aandacht is er voor leerlingen van 8 tot 18, voor wie een apart programma is ontwikkeld.

 
logo gemeente 250
logo awn 250
logo valkhof
logo RLN 250
logo bouwfonds 250
logo honigcomplex 250
logo waalfront 250